سامانه حمل و نقل یکپارچه مدیریت شهری ایران

IRAN URBAN TRANSPORTATION SYSTEM

سامانه های هوشمند

حوزه حمل و نقل درون شهری
 • بیتا

  ارائه خدمات در سطح شهر با استفاده از دفاتر سازمان

 • شهروند سپاری

  امکان ثبت نام و تمدید از طریق پنل های شخصی

 • ساباتا

  سامانه بازرسی تحت اندروید

 • بایگانی الکترونیک

  زیرسامانه بارگذاری و تفکیک پرونده ها

 • سرویس مدارس

  سامانه ثبت نام و مدیریت متقاضیان سرویس مدرسه

 • پیمایش سوخت

  سامانه نظارت بر تردد خودروهای آژانسی جهت دریافت سهمیه

 • بادسان

  سامانه درخواست تاکسی آنلاین